Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Deklaracja dostępności

Koordynator do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie:

mł. kpt. mgr inż. Mateusz Ociepka

Starszy inspektor sekcji kontrolno - rozpoznawczej 

Tel. 34 313 15 41 wew. 143

e-mail: prewencja@myszkow.kppsp.gov.pl