Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


Data: Element: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2020-04-24 09:49:23Przeciwdziałanie awariom przemysłowymJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-04-24 09:44:28Przeciwdziałanie_awariom_przemysłowym_-_informacja_dopublicznej_wiadomości_2018.docxJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 09:43:33Informacje KP PSP na stronę ZZR.docxJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 08:18:29Sprawozdania finansoweJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-04-24 08:08:35Zestawienie zmian funduszu.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 08:08:00Rachunek zysków i strat 2019.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 08:06:17Informacja dodatkowa 2019.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 08:05:42Bilans 2019.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-04-24 08:03:51Sprawozdania finansoweJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-04-23 09:01:07MENU LEWEJurczyk SebastianAktualizacja menu
2020-01-07 13:46:24RODOJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-01-07 13:41:24RODOJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-01-07 13:18:59RODOJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2020-01-07 13:10:18zał. 3SWD.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-01-07 13:08:44zał. 2SWD.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2020-01-07 13:06:52zał. 1SWD.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2019-08-30 10:38:20RODOJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2019-08-30 10:35:43Komendant PowiatowyJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2019-08-30 10:31:24Klauzula informacyjna.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2019-08-30 10:30:46Klauzula informacyjna monitoring.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2019-08-30 10:29:33Klauzula informacyjna skargi i wnioski.pdfJurczyk SebastianDodanie pliku
2019-05-09 11:44:06MENU LEWEJurczyk SebastianAktualizacja menu
2019-05-09 11:43:54Sprawozdania finansoweJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
2019-05-09 11:38:08MENU LEWEJurczyk SebastianAktualizacja menu
2019-05-09 11:35:11Sprawozdania finansoweJurczyk SebastianAktualizacja dokumentu
Drukuj wszystkie strony    Strona początkowa    Strona końcowa    Wersja do druku