Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza

 

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy


Sekcja Kontrolno - Rozpoznawcza

 

Sekcja Finansów

 

Samodzielne Stanowisko ds. Kwatermistrzowsko - Technicznych

 

Samodzielne Stanowisko ds. Organizacyjno - Kadrowych