Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Obecnie nie jest prowadzona rekrutacja do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

 

 

Rekrutacja do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na stanowisko stażysty w Sekcji Finansów.

 

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego

 

Wyniki końcowe postępowania kwalifikacyjnego

 

 

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym

 

Załącznik nr 1 - podanie

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 3 - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Załącznik nr 4 - oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie dla kobiet

Załącznik nr 6 - zaświadczenie lekarskie dla mężczyzn

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na lata 2012-2013.

 

Ogłoszenie wyników końcowych naboru do służby

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do weryfikacji umiejętności pływania i końcowej rozmowy kwalifikacyjnej

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu postępowania rekrutacyjnego

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu postępowania rekrutacyjnego

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 25 września 2012 r. o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na stanowisko – stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo: ratownik).

ZałącznikOgłoszenie z dnia 25 września 2012 r. o naborze kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie na stanowisko – stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo: ratownik kierowca).

Załącznik