Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
1. Wystawianie zaświadczeń o zaistniałych zdarzeniach w których interweniowały jednostki straży pożarnych dla osób fizycznych i instytucji w których zdarzenie to zaistniało.

W celu uzyskania zaświadczenia osoba poszkodowana powinna się zgłosić osobiście w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym wraz z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie jest wydawane bezzwłocznie po przedstawieniu dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

2. Wydawanie informacji o zdarzeniach dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Wydanie informacji następuje na pisemny wniosek towarzystwa dostarczony do sekretariatu Komendy Powiatowej osobiście lub drogą pocztową.