Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


Komendant Powiatowy przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków jeden raz w tygodniu, w środy w godz. 14.00 – 16.00.
Przyjęcie interesanta przez Komendanta winno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym, telefonicznym, pocztowym lub innym w sekretariacie Komendanta Powiatowego celem wyznaczenia terminu przyjęcia. Przy zgłoszeniu interesant jest zobowiązany podać imię i nazwisko, miejsce pracy ( służby ) lub adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą zamierza przedstawić.
Skargi i wnioski wnoszone w formie pisemnej interesanci składają w sekretariacie Komendy. Przyjmujący nadaje numer Dziennika Podawczego, datę wpływu oraz na żądanie składającego pismo, potwierdza na kopii wpłynięcie pisma.
Termin załatwienia sprawy określony jest przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1268
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2004-08-16 13:18:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00