Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw numer 12 pozycja 67), obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami.
Opiniowanie placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie spełniania przez nie wymagań przeciwpożarowych następuje poprzez złożenie pieczęci i podpisu w karcie kwalifikacyjnej obiektu (wpisując w uwagach stwierdzone nieprawidłowości do usunięcia) po przeprowadzonych czynnościach kontrolno - rozpoznawczych.

W celu uzyskania opinii należy złożyć w sekretariacie Komendy Powiatowej pismo zgłaszające obiekt wypoczynku dzieci i młodzieży do kontroli wraz z kartą kwalifikacyjną. Pismo powinno zawierać dane korespondencyjne osoby (instytucji) zgłaszającej obiekt wraz z telefonem kontaktowym.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1567
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2005-03-07 09:36:25
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-16 13:16:38