Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA BIULETYN:

Imię i nazwisko: Mateusz Nocuń

Telefon: 0-34 313 15 41

Fax: 034-313 18 25

e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl