Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko: st. bryg. mgr inż. Sebastian Jurczyk

Funkcja: Zastępca Komendanta Powiatowego

Telefon: 034-313 15 41

Fax: 034-313 15 41

e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30


Kompetencje Zastępcy Komendanta