Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Imię i nazwisko: kpt. mgr inż. Mateusz Nocuń

Funkcja: p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego

Telefon: 034-313 15 41

Fax: 034-313 15 41

e-mail: pspmyszkow@katowice.kwpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Kompetencje Zastępcy Komendanta Powiatowego