Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dziennik Ustaw Numer 96 pozycja 667 z 2006 roku z późniejszymi zmianami),

- Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Numer 81, pozycja 351 z późniejszymi zmianami),

- Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.