Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


Akta znajdujące się w Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo – badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli.

Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (zarządzenie numer 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji - Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2000 roku).

Dla celów służbowych akta udostępnia się na miejscu lub wypożycza (na okres do jednego miesiąca) poza pomieszczenie archiwum na podstawie karty udostępnienia podpisanej przez kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej.

Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1420
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2003-12-01 09:37:34
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-06-25 07:55:54