Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.


W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MYSZKOWIE PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE EWIDENCJE I REJESTRY

SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW ORGANIZACYJNO - KADROWYCHEwidencja zatrudnionych strażaków.

Ewidencja strażaków i pracowników zwolnionych.

Ewidencja czasu pracy.

Ewidencja zwolnień lekarskich.

Rejestr kancelaryjny.

Rejestr legitymacji służbowych.

Rejestr kontroli zewnętrznych.

Rejestr skarg i wniosków.

Rejestr wydanych decyzji, rozkazów i zarządzeń Komendanta Powiatowego.

Rejestr pieczęci i stempli.

Rejestr odznaczeń.

Rejestr kontroli sanitarnej.

Rejestr upoważnień do nakładania mandatów karnych.

Rejestr delegacji służbowych.

SEKCJA KONTROLNO - ROZPOZNAWCZAEwidencja podmiotów podlegających kontroli w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

SEKCJA FINANSÓWRejestr wydatków budżetowych.

Rejestr dochodów budżetowych.

Rejestr wydatków kasowych.

Rejestr list płac.

Rejestr faktur.

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Rejestr zakupów.

 WYDZIAŁ OPERACYJNO - SZKOLENIOWY

Ewidencja zdarzeń.

Ewidencja podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

 

 

JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZARejestr wyszkolenia członków OSP powiatu myszkowskiego.
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW KWATERMISTRZOWSKO - TECHNICZNYCHRejestr zamówień publicznych.

Rejestr eksploatacji nieruchomości.

Rejestr kart mundurowych i ekwipunku specjalnego.

Rejestr pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe.

Rejestr środków trwałych.

Rejestr majątku .

Rejestr przyjęcia i przekazania sprzętu.

Ewidencja kartotek mieszkaniowych strażaków i emerytów.

Rejestr kart drogowych.

Rejestr wyjazdów służbowych.

Rejestr prac remontowych samochodów i sprzętu.

Rejestr samochodów i sprzętu.

Rejestr kart drogowych.

Rejestr pracy sprzętu silnikowego.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5439
Treść wprowadził(a): Jurczyk Sebastian, 2010-12-01 20:14:35
Treść wytworzył(a): Sebastian Jurczyk, 2008-09-22 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-09-22 13:37:30