Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

 
Telefon: 34-313 15 41

Fax: 34-313 15 41

W Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

- Spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
- Rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
- Ewidencja akt wybrakowanych,
- Ewidencja wypożyczania, udostępniania.

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie stanowią akta wytworzone przez:
- Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Myszkowie,
- Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie,
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie.

Zasady udostępniania